Din nou împreună - Actvități cu copii în parohia ”Sf.M.M.Gheorghe” Vicenza

Începând cu luna februarie, copiii Parohiei Vicenza au preluat activitățile atât în cadrul Centrului de Creație, participând săptămânal la atelierul de Broderie și Croitorie, dar și la Ora de Religie, unde alături de conținuturile catehetice noi s-a lucrat și asupra tematicii Sărbătorilor Primăverii-Mărțișorul și Ziua Mamei. În această săptămână a fost desfășurată prima activitate din Miniproiectul întitulat ”Copacul Prieteniei”  în cadrul proiectului cultural filantropic Biserica-Familia românilor de pretutindeni. Acest prim pas a fost numit ”Pomul Cunoașterii”, copiilor li s-a prezentat această frumoasă inițiativă și posibilitate de a cunoaște o realitate diversă, noi prieteni-copii din Parohia ”Sf.Arhangheli Mihail și Gavril” Sat Cucuieți, Bacău. Împreună cu părinții copii vor întocmi o scrisoare de prezentare alăturată unui desen cu tema ”Lumea mea” și se va face schimb de corespondență pentru cunoașterea reciprocă între copii celor două parohii. Domnul să ne ajute întru toate!